Psychoterapia

Psychoterapia skierowana jest do osób doświadczających problemów natury psychicznej, emocjonalnej i psychosomatycznej.

Celem psychoterapii jest zwiększenie świadomości własnych procesów psychicznych, i tym samym uzyskanie możliwości podjęcia świadomej decyzji dotyczącej zakresu i sposobu wprowadzenia zmian w swoim życiu.

W ramach psychoterapii korzystam z metod psychologii zorientowanej na proces, która zapewnia szeroki wachlarz narzędzi wspierających i pozwalających rozumieć procesy głębokich przemian.

Zapraszam do kontaktu osoby, które na swojej drodze napotkały takie wyzwania jak:

 • utrata bliskiej osoby
 • lęk/niepokój
 • doświadczenie przygnębienia, depresji, wahania nastrojów
 • poczucie braku sensu życia
 • doświadczenie trudnych emocji (np. gniew, smutek, złość, osamotnienie, lęk)
 • konflikty w relacjach
 • niskie poczucie własnej wartości
 • nadmierny stres w codziennym życiu
 • dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (psychosomatyczne)
 • kryzys wartości

Sprawy organizacyjne

 • Zwykle sesje trwają godzinę (60 min.) i odbywają się raz w tygodniu.
 • Pierwsze spotkania (1-3) mają najczęściej formę konsultacji, na których wspólnie uzgadniamy cel i kierunek dalszej pracy.
 • Na konsultacje można umówić się telefonicznie lub mailowo.
 • Godziny sesji ustalane są indywidualnie.

Pierwsze spotkanie

Podczas pierwszego (lub kilku pierwszych) spotkania rozmawiamy zazwyczaj na temat tego na czym polega problem. Mamy okazję, żeby się poznać i sprawdzić jak nam się ze sobą rozmawia. Podejmujemy decyzję dotyczącą obszaru współpracy i jej celu. Uzgadniamy częstotliwość spotkań i zasady naszej współpracy.

Inne informacje

 • Przestrzegam zasady poufności.
 • Superwizuję swoją pracę