Metoda

Psychologia zorientowana na proces to ciekawa metoda terapeutyczna i rozwojowa. Została stworzona przez Arnolda Mindella i współpracowników w latach 70 XXw. i wciąż się rozwija. Można ją zaliczyć do nurtu psychologii humanistycznej. Wykorzystuje różnorodne techniki pracy nawiązujące m.in. do psychologii jungowskiej, terapii Gestalt, terapii systemowej, NLP, psychodramy. Posługuje się prostą i spójną teorią, która łączy użycie różnorodnych metod pracy.

Praca z procesem interesuje się głównie tym jaki jest nasz osobisty świat i subiektywne doświadczenia. Pozwala odkrywać sens we wszystkim co się nam przydarza, również w naszych trudnościach, bolesnych doświadczeniach, chorobach, symptomach, kłopotach w relacjach, dziwnych snach. Dzięki temu mamy szansę poznać je lepiej i nawiązać kontakt z tymi częściami siebie, które są nieświadome. Często okazuje się, że to co niechciane staje się początkiem zmiany w kierunku życia bardziej pełnią siebie. Większa świadomość własnych procesów psychicznych poszerza też zazwyczaj możliwości dokonywania życiowych wyborów, reagowania czy podejmowania działania i przynosi ulgę cierpieniu. Psychologia zorientowana na proces oferuje również narzędzia pracy z grupami i społecznościami.