PSYCHOTERAPIA - ZMIANA JEST MOŻLIWA!

 

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z TERAPII?

• Cierpisz z powodu lęku, niepokoju, niepewności
• Doświadczasz przygnębienia, depresji, wahania nastrojów
• Masz poczucie braku sensu życia
• Jesteś w sytuacji utraty kogoś bliskiego
• Doświadczasz trudnych emocji (np. gniew, smutek, złość)
• Cierpisz z powodu osamotnienia
• Przeżywasz nadmierny stres w codziennym życiu
• Chcesz zrozumieć i rozwiązać konflikty w relacjach
• Doświadczasz dolegliwości fizycznych o niejasnej przyczynie (określa się je jako psychosomatyczne)
• Cierpisz z powodu koszmarów lub innych kłopotów ze snem
• Przeżywasz kryzys wartości
• Chcesz zaakceptować siebie
• Chcesz rozwijać swój potencjał i twórcze możliwości
• Doświadczasz wypalenia zawodowego
• Szukasz swojego powołania


JAK TO DZIAŁA?

  • Zwykle sesje terapeutyczne trwają godzinę i odbywają się raz w tygodniu
  • Pierwsze spotkania (1-3) mają najczęściej formę konsultacji, na których wspólnie uzgadniamy cel i kierunek dalszej pracy
  • Na konsultacje można umówić się telefonicznie lub mailowo. Godziny sesji ustalane są indywidualnie
  • Przestrzegam zasady poufności
  • Superwizuję swoją pracę
  • Istnieje możliwość pracy za pośrednictwem skype