Antique pharmacyCOACHING

Wypracowanie „kaloryfera" na brzuchu, popłynięcie jachtem przez ocean czy wydanie tomiku wierszy to trzy z miliona przyjemnych działań w życiu. Jeśli myślisz o realizacji jakiegoś swojego celu czy marzenia, ale coś Cię zatrzymuje, zapraszam do współpracy!

Coaching prowadzę z użyciem metod psychologii procesu

 
 KIEDY KORZYSTAĆ

• myślisz o realizacji jakiegoś swojego celu czy marzenia
• pragniesz zmiany i napotykasz przeszkody, aby tę zmianę wprowadzić w życie
• masz poczucie niespełnienia i wypalenia
• masz w sobie chęć do poeksperymentowania
• masz gotowość, czas i przestrzeń do intensywnej pracy nad swoim celem

JAK TO DZIAŁA?

• Coaching może dotyczyć różnorodnych obszarów życia zawodowego i osobistego
• Coaching ma swój rytm i etapy. Są nimi: diagnoza, ustalanie celu i planowanie oraz realizacja i działanie
• Spotkania mają charakter indywidualny
• Sesje trwają około 1,5h i odbywają się raz na 2 tygodnie, chyba, że ustalimy inaczej
• Cały proces zajmuje około 8 spotkań
• Pierwsze spotkanie ma formę konsultacji, na której ustalamy obszar naszej współpracy
• Przestrzegam zasady poufności
• Superwizuję sesje coachingowe
• Na konsultacje można umówić się telefonicznie lub mailowo

 

COACHING CZY TERAPIA?

Coaching nie jest psychoterapią i nie jest w stanie jej zastąpić. Jeśli masz taką możliwość, aby pomyśleć o swoim celu, wyobrazić sobie go czy poczuć, coaching POP może być dla Ciebie ciekawą przygodą. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania:)

 

DLACZEGO COACHING POP?

Wykorzystanie metod psychologii zorientowanej na proces umożliwia uwzględnienie w procesie zmiany zarówno świadomych jak i mniej świadomych tendencji, które czasem mogą być w konflikcie utrudniając działanie. W czasie pracy korzystamy z informacji jakie niosą ze sobą sny, symptomy, nastroje czy intuicje i wykorzystujemy je w procesie realizacji celu. Są one cennym źródłem informacji o naszym wewnętrznym świecie- szczególnie o tej mniej świadomej części nas. Dzięki jej uwzględnieniu zmiana, nad którą pracujemy ma szansę naprawdę zaistnieć w świecie.

 

          brieting wingwalkers4 (1)        file4591291436469