BARBARA SZYMAŃSKA

barbaraszymanskaJestem psychologiem. Ukończyłam studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność psychologia kliniczna) oraz Dwuletnie Studium Psychoterapii. Przez wiele lat kształciłam się w podyplomowym programie szkolenia psychoterapeutów i trenerów psychologii procesu w Instytucie Psychologii Procesu. Swoje kwalifikacje podnosiłam również uczestnicząc w szkoleniach i kursach m.in. z zakresu pracy z traumą, problemem nadużyć, psychopatologii i odmiennych stanów świadomości, pracy z ciałem i symptomami fizycznymi, ruchem, snami.

Prowadzę praktykę indywidualną w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie pomagam osobom, które doświadczają samotności i pustki, cierpią z powodu lęku, nadmiernego stresu, nieśmiałości, poczucia niskiej wartości, obniżonego nastroju, depresji, są w trakcie żałoby. Stale współpracuję również z Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, gdzie zajmuję się udzielaniem wsparcia psychologicznego.

Psychologia to moja wielka fascynacja. Szczególnie bliskie są mi zagadnienia związane z duchowością, poszukiwaniem sensu życia oraz twórczością i uwalnianiem kreatywnego potencjału.

Serdecznie zapraszam do współpracy i wspólnego poszukiwania rozwiązań :-)

 

 Wykształcenie i niektóre z ukończonych kursów:

• Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia (kliniczna ścieżka specjalizacyjna) - 1996-2001

• Focus Empathy “Diversity and relationship”, A "Sacred Creative Space" for Conflict and Peace, Amy i Arnold Mindell, 2016
• "Moc - Podręcznik Użytkownika" - Rozwijanie kluczowych kompetencji władzy dla terapeutów i facylitatorów, Julie Diamond, 2016
• Praca z nadużyciami i ofiarami przemocy, 2016
• Roczny kurs coachingu metodą psychologii procesu – 2013-2014
• Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) - szkolenie certyfikujące - Forid , 2014
• Szkolenie dyplomowe w zakresie psychoterapii i pracy z grupami- Instytut Psychologii Procesu- 2010-2016  
• Dialog motywujący-skuteczna metoda motywowania do zmiany - Akademia Dialogu Motywującego, 2013
• Roczne studium rozwiązywania konfliktów "Polityka relacji"- Instytut Psychologii Procesu w Warszawie, 2012-2013
• Roczne szkolenie z zakresu psychotraumatologii ogólnej - Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, 2012
• Dwuletnie Studium Psychoterapii - Instytut Psychologii Procesu w Warszawie, 2009-2011
• Doskonalenie umiejętności trenerskich - IMC Polska, 2006
• Szkoła Trenerska Gdańskiego Stowarzyszenia Akademickiego, 1999-2000