METODA

mindell

Psychologia zorientowana na proces to ciekawa metoda terapeutyczna i rozwojowa. Została stworzona przez Arnolda Mindella i współpracowników w latach 70 XX w. i wciąż się rozwija. Można ją zaliczyć do nurtu psychologii humanistycznej. Wykorzystuje różnorodne techniki pracy nawiązujące m.in. do psychologii jungowskiej, terapii Gestalt, terapii systemowej, poznawczej, NLP, psychodramy. Posługuje się prostą i spójną teorią, która łączy użycie różnorodnych metod pracy. Oferuje narzędzia pracy indywidualnej jak również umożliwia pracę z grupami i społecznościami.

Praca z procesem reprezentuje nurt fenomenologiczny w terapii. Znaczy to, że interesuje się głównie tym jaki jest nasz osobisty świat i subiektywne doświadczenia. Pozwala odkrywać sens we wszystkim co się nam przydarza, również w naszych trudnościach, bolesnych doświadczeniach, chorobach, symptomach, kłopotach w relacjach, dziwnych snach. Dzięki temu mamy szansę poznać je lepiej i nawiązać kontakt z tymi częściami siebie, które są nieświadome. Większa świadomość własnych procesów psychicznych poszerza zazwyczaj możliwości dokonywania życiowych wyborów, reagowania czy podejmowania działania i przynosi ulgę cierpieniu. Często okazuje się też, że to co niechciane staje się początkiem ważnych zmian. Więcej informacji na temat metody można poszukać np. na stronie internetowej twórcy metody:  www.aamindell.net.