Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to forma doraźnej pomocy psychologicznej. Skierowane są do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i poszukują informacji i wskazówek dotyczących możliwości rozwiązania swoich bieżących problemów psychologicznych.

Celem konsultacji jest głównie wsparcie w radzeniu sobie z obciążeniem psychicznym związanym z trudną sytuacją oraz pomoc informacyjna. Mogą one być również pomocne w określeniu problemu, celu, kolejnych kroków działania w celu pokonania trudności. Obejmują one z reguły 1 do 3 spotkań.