Coaching

Czym jest coaching?
„Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia”. Izba Coachingu www.izbacoachingu.com

Kiedy może być pomocny?
Narzędzia stosowane w coachingu mogą być świetnym wsparciem w sytuacji, kiedy chcesz zrealizować jakiś pomysł, marzenie, projekt zarówno z obszaru życia zawodowego jak i osobistego, ale napotykasz przeszkody w jego realizacji.

Trudności te mogą być długotrwałe, powtarzające się, niezrozumiałe. Czasem przeszkody trudno jest przezwyciężyć samodzielnie.

Coaching może być pomocny właśnie w tych momentach, ponieważ jednym z jego głównych celów jest uzyskanie większej świadomości dotyczącej samego siebie, procesu realizacji działania i podejmowanych decyzji.

Zapraszam osoby, które:
• mierzą się z różnymi trudnościami w realizacji swoich celów
• mają kłopot ze sprecyzowaniem swojego celu
• potrzebują wsparcia w procesie realizacji projektu

Informacje organizacyjne

• Coaching może dotyczyć różnorodnych obszarów życia zawodowego i osobistego
• Coaching ma swój rytm i etapy. Są nimi: diagnoza, ustalanie celu i planowanie oraz realizacja i działanie
• Spotkania mają charakter indywidualny
• Sesje trwają około 1,5h i odbywają się raz na 2 tygodnie, chyba, że ustalimy inaczej
• Cały proces zajmuje około 8 spotkań
• Pierwsze spotkanie (60 min.) ma formę konsultacji, na której ustalamy obszar naszej współpracy
• Przestrzegam zasady poufności
• Na konsultacje można umówić się telefonicznie lub mailowo

Co oferuje coaching z wykorzystaniem narzędzi psychologii procesu?
Wykorzystanie narzędzi psychologii zorientowanej na proces umożliwia na każdym etapie coachingu uwzględnienie zarówno świadomych jak i mniej świadomych tendencji wpływających na realizację celu. Mile widziane są zarówno tzw. „zdrowy rozsądek” i racjonalność jak i intuicje, przeczucia i sny. Dzięki temu praca nad realizacją celu jest jednocześnie pracą nad głęboką wewnętrzną przemianą.

***

„…coaching nie polega na rozwiązywaniu problemów, chociaż dzięki niemu problemy zostaną rozwiązane. Nie dotyczy też w głównej mierze zwiększania wydajności, osiągania celów czy zakładanych rezultatów, choć wszystko to z pewnością się zdarzy dzięki skutecznej relacji coachingowej. (…) coaching to głównie odkrywanie, zyskiwanie świadomości i dokonywanie wyboru. Skutecznie umożliwia on ludziom znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, wspiera ich na drodze, którą podążają i zachęca do dokonywania zmieniających ich życie ważnych wyborów.”
Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Philip Sandahl, Laura Whitworth (2014) Coaching koaktywny, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business, s.18